کانال تلگرام asmaol_hosna

744,881

asmaol_hosna

@asmaol_hosna

افزودن به تلگرام

🔸 ارائه روایات معتبر دینے به شیوه نوین
🔹 اگر دعا معتقدانه و خالصانه خوانده نشود بے‌اثرست
🔹 اعتقادے به دعانویسے و سرڪتاب نداریم
🔸 ڪُپے بدون ذڪر منبع ضمان‌آور است

تبلیغات↩ @Shahin_ad


‌#Leave

کانال تلگرام asmaol_hosna


گزارش تخلف کانال تلگرام asmaol_hosnaکانال تلگرام، معرفی کانال های تلگرام، معرفی و جستجوی بهترین و برترین کانال های تلگرام