کانال تلگرام آقای برنامه نویس

88

آقای برنامه نویس

@mrproogramer

افزودن به تلگرام

آموزش::

#photoshop

#aftereffect

#c

#c_sharp

#c_plusplus

#arduino

#phyton

#ruby

#c_object

#java

#android

#ios

#bot

#php

#html

#css

#javascript
and.....💯📵💯💯💯

کانال تلگرام آقای برنامه نویس


گزارش تخلف کانال تلگرام آقای برنامه نویسکانال های مشابه

کانال تلگرام، معرفی کانال های تلگرام، معرفی و جستجوی بهترین و برترین کانال های تلگرام